12 έντυπα φύλλα εργασίας – ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΤ΄

ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-1ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-2ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-4ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-6ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-7ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-9ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-10ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-11ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-13ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-15ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-16ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-17ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 1. ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-1ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 2. ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-2ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΛήψη 3. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 4. ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-6ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 5. ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-7ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 6. ΒΑΣΙΚΟ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-9ΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 7.…

8 έντυπα φύλλα εργασίας – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-1Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-2Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-4Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-6Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-7Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-9Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-13Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-15Η-ΕΝΟΤΗΤΑ.pdf ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-1Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-2Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-4Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-6Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-7Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-9Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-13Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη 8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-15Η-ΕΝΟΤΗΤΑΛήψη

10 έντυπα φύλλα εργασίας – ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ (παραδείγματα και εφαρμογές)

"γιατρεύομαι" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ "δακρύζω" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ "δέχομαι" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ…