ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ (Β΄, Ε΄, ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: Εθελοντισμός -διαμεσολάβηση - Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα Τίτλος προγράμματος: “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ” Το πρόγραμμα ως προς τη στοχοθεσία, τη μεθοδολογία και την αξιολόγησή του παρουσιάζεται παρακάτω έτσι…

Εργαστήριο γνωριμίας  (Το πρώτο από τα εργαστήρια – Κοινό εργαστήριο σε κάθε σχέδιο μαθήματος)

ΘΕΜΑ: «Περιγράφω τον εαυτό μου και γνωρίζομαι καλύτερα με τους άλλους Ακόμα κι αν τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους το εργαστήριο γνωριμίας είναι πάντα απαραίτητο στην αρχή κάθε σχολικού έτους.…

Θεματικός κύκλος «Φροντίζω το περιβάλλον» – Υποενότητα: Περιβάλλον (Β΄και Ε΄τάξεις)

Θέμα: Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης  (Το πρόγραμμα ως προς τη στοχοθεσία, τη μεθοδολογία και την αξιολόγησή του παρουσιάζεται παρακάτω έτσι όπως εφαρμόστηκε σε παιδιά Ε΄Δημοτικού στο 6ο…

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ (Β΄ και Ε΄ τάξεις)

Το πρόγραμμα ως προς τη στοχοθεσία, τη μεθοδολογία και την αξιολόγησή του παρουσιάζεται παρακάτω έτσι όπως εφαρμόστηκε σε παιδιά Ε΄Δημοτικού στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας. Είναι βασισμένο στο σχέδιο εργασίας:…