ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (τα γένη – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2 τόνους – ρήματα -ΑΟΡΙΣΤΟΣ)

10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2 τόνους - ρήματα -ΑΟΡΙΣΤΟΣ(1)Λήψη αρχείο word: 10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2…