11 έντυπα φύλλα εργασίας – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-1ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-2ης-ΕΝΟΤΗΤΑ-.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-4ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-6ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-7ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-9ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-10ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-11ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ1.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΗΨΗΣ-13ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-15ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-16ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pdf ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF 1.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-1ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 2.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-2ης-ΕΝΟΤΗΤΑ-Λήψη 3.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-4ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 4.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-6ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 5.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-7ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 6.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-9ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 7.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-10ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 8.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-11ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 9.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΗΨΗΣ-13ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 10.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-15ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη 11.-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-16ης-ΕΝΟΤΗΤΑΣΛήψη

10 έντυπα φύλλα εργασίας – ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ (παραδείγματα και εφαρμογές)

"γιατρεύομαι" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ "δακρύζω" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ "δέχομαι" - ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ…

3 έντυπα φύλλα εργασίας – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ- (κλίση επιθέτων – ανώμαλα επίθετα – επανάληψη στα ρήματα)

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ (-ύς, -ιά, ύ / ΄-ής, -ιά, -ί / -ης, -α, -ικο) ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF Β2.-ΕΠΙΘΕΤΑ-ΣΕ-ύς-ιά-ίΛήψη Β1.-ΑΝΩΜΑΛΑ-ΕΠΙΘΕΤΑΛήψη 2.-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΑ-ΡΗΜΑΤΑΛήψη

έντυπα φύλλα εργασίας – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (εγκλίσεις, ορθογραφία, κλίση σε χρόνους και εγκλίσεις)

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ _1 Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ - Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ("κρύβω", "κρύβομαι" και εφαρμογή)…

3 έντυπα φύλλα εργασίας – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (είδη ανεξάρτητων και εξαρτημένων προτάσεων)

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ…

5 έντυπα φύλλα εργασίας – ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF ΧΡΟΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΛήψη υποθετικές-προτάσεις-υποθετικός-λόγοςΛήψη ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΛήψη TELIKES-PROTASEISΛήψη APOTELESMATIKES-SYMPERASMATIKES-PROTASEISΛήψη