ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -Σκέφτομαι, Λύνω, Απαντώ (Booklet – 8 έντυπα φύλλα εργασίας)

Οκτώ φύλλα εργασίας, που εξηγούν βήμα- βήμα το σκεπτικό των πράξεων, που οδηγεί στη λύση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη απάντησή τους.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-σκέφτομαι-λύνω-απαντώΛήψη

Εισαγωγή στις κλασματικές μονάδες και στους κλασματικούς αριθμούς (Booklet – 5 έντυπα φύλλα εργασίας)

Πέντε φύλλα εργασίας που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς/ες μαθητές/τριες κόβοντας, κολλώντας και  συγκρίνοντας τμήματα γεωμετρικών σχημάτων που αντιπροσωπεύουν την ακέραια μονάδα, να κατανοήσουν τις έννοιες κλασματική μονάδα και κλασματικός…

Από τον πολλαπλασιασμό στην πράξη της διαίρεσης (Booklet – 5 έντυπα φύλλα εργασίας)

Πέντε φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες από τον πολλαπλασιασμό στην πράξη της διαίρεσης καθώς και στις έννοιες «διαίρεση μερισμού» και «διαίρεση μέτρησης».  ΑΠΟ-ΤΗΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΑΙ-ΤΟΝ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ-ΣΤΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗΛήψη

Από τα δεκαδικά κλάσματα στους δεκαδικούς αριθμούς (Booklet – 8 έντυπα φύλλα εργασίας)

Οκτώ φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στις έννοιες δεκαδικό κλάσμα και δεκαδικός αριθμός. Οι μικροί/ές μαθητές/τριες δημιουργούν  δεκαδικά κλάσματα και τα εκφράζουν ως δεκαδικούς αριθμούς. Διαβάζουν, γράφουν και…