ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ (διαδραστικό φύλλο εργασίας)

Διαίρεση μερισμού και μέτρησης - Από τον πολλαπλασιασμό στη διαίρεση, an interactive worksheet by ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΖΟΥ liveworksheets.com