ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ (διαδραστικό φύλλο εργασίας)

Διαίρεση μερισμού και μέτρησης - Από τον πολλαπλασιασμό στη διαίρεση, an interactive worksheet by ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΖΟΥ liveworksheets.com

3 έντυπα φύλλα εργασίας – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ- (κλίση επιθέτων – ανώμαλα επίθετα – επανάληψη στα ρήματα)

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ (-ύς, -ιά, ύ / ΄-ής, -ιά, -ί / -ης, -α, -ικο) ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF Β2.-ΕΠΙΘΕΤΑ-ΣΕ-ύς-ιά-ίΛήψη Β1.-ΑΝΩΜΑΛΑ-ΕΠΙΘΕΤΑΛήψη 2.-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΑ-ΡΗΜΑΤΑΛήψη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – Η Γραμματική της Φαντασίας (Τζιάνι Ροντάρι)

Στο βιβλίο "Η Γραμματική της Φαντασίας" του Τζιάνι Ροντάρι, που ήταν δάσκαλος και πολυβραβευμένος συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας διαβάζουμε: "Η φαντασία δεν είναι μια χωριστή ικανότητα του νου, αλλά ο ίδιος…