Αθροίσματα μέχρι το 20 – Αντιμεταθετική ιδιότητα πρόσθεσης

18. Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα πρόσθεσηςΛήψη αρχείο word: 18. Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα πρόσθεσηςΛήψη