ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεση)

7.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεσηΛήψη αρχείο word: 7.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεσηΛήψη

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (τα γένη – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2 τόνους – ρήματα -ΑΟΡΙΣΤΟΣ)

10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2 τόνους - ρήματα -ΑΟΡΙΣΤΟΣ(1)Λήψη αρχείο word: 10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα – το ρήμα είμαι- λέξεις με 2…

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (πώς–πού–ή, συμπλέγαμτα σμ, σβ, σγ / πληθ. σε -ια, /απόστροφος, διαλυτικά)

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πώς–πού–ή, συμπλέγαμτα σμ, σβ, σγ, πληθ. σε -ια, απόστροφος, διαλυτικά(1)Λήψη αρχείο word: 8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πώς–πού–ή, συμπλέγαμτα σμ, σβ, σγ, πληθ. σε -ια, απόστροφος, διαλυτικάΛήψη