Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας (Τι είναι; Πώς λειτουργούν; Τι προσφέρουν;)

Τι είναι τα διαδραστικά φύλλα εργασίας; Τα διαδραστικά φύλλα εργασίας, της πλατφόρμας liveworksheets είναι online φύλλα εργασίας, που προσφέρουν διαδραστικές, διαδικτυακές ασκήσεις με δυνατότητα αυτοδιόρθωσης και επανάληψης. Χρησιμοποιούνται από πάρα…

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεση)

7.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεσηΛήψη αρχείο word: 7.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ασκήσεις ορθογραφίας- προσωπικές αντωνυμίες –παρατακτική σύνδεσηΛήψη